Co je potřeba splnit ?

Pro získání průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty C je potřeba dosažení věku 18 let, absolvovat v libovolném pořadí teoretický a praktický kurz, složit teoretickou zkoušku a absolvovat zdravotní prohlídku u jednoho z oprávněných lékařů (v ČR jich je všehovšudy asi 12).

Čím začít ?

Často se nás ptáte, zda je lepší vyrazit nejprve na praktický kurz a až pak absolvovat teorii nebo obráceně. Upřímně je to opravdu jedno. Obojí má své výhody a žádné nevýhody. Hodně záleží také na tvých dosavadních zkušenostech s plavením na moři. A každému vyhovuje něco jiného. Někdo si věci raději nejdříve zažije na vlastní kůži a někdo je klidnější, když už dopředu alespoň teoreticky tuší, jak taková plavba funguje.

Kde a kdy začít?

Jednotlivé kroky lze absolvovat všechny u jedné společnosti nebo se můžeš rozhodnout pro kombinaci více školících středisek. A pokud si nejsi jistý, jestli je jachting pro tebe, tak s námi nejprve vyraž na některou z plaveb jako člen posádky. Nic ti neuplave ~

Jednotlivé kroky k získání průkazu a k vyplutí

Získání českého námořního průkazu je sestaveno z 3 hlavních částí – teoretický kurz, praktický kurz, zkouška. Abys však získal průkaz, tak potřebuješ ještě mít platnou lékařskou prohlídku a dále mnohé země, včetně Chorvatska, vyžadují tzv. průkaz pro obsluhu radiotelefonní stanice (neformálně mezi jachtaři nazýván jako průkaz na vysílačku).

Ikona cloveka s knihou

Teoretický kurz

Většinou se jedná o víkendový kurz, na kterém tě připraví na závěrečnou zkoušku. Školitel tě postupně provede všemi zkušebními tématy, projde s tebou navigační příklady a vybaví tě materiály k samostudiu. Ke zkoušce neexistuje žádný seznam otázek, jako třeba pro VMP / MPZ průkazy, každá organizace tedy kurz vede trošku jinak, ale všichni mají společný cíl – aby z tebe byl dobrý kapitán. Kurzy většinou probíhají v menších skupinách, je tedy dostatek prostoru na veškeré dotazy.

Ikona lodi

Praktický kurz

Kurzy probíhají nejčastěji v Chorvatsku na kajutové plachetnici. Procvičují se přístavní manévry, nejčastější způsoby kotvení, práce s plachtami, bezpečnostní manévry „Muž přes palubu“, plánování a absolvování noční plavbu, práce s manuální i gps navigací. Naučíš se, jak převzít a předat loď v charterové společnosti, jak si zorganizovat posádku, jak provést základní kontroly či opravy na motoru a dalších součástkách, které se rády rozbíjejí. Minimální délka námořní plavby je stanovena na 100 Nm pod dohledem velitele jachty.

Vzdelani - diplom

Zkouška

Čeká tě přibližně půldenní štafeta, která začíná výpočtem jednoho navigačního příkladu bez kterého nelze postoupit k dalším částem zkoušky. Po zvládnutí první části následují ústní zkoušky u jednotlivých zkušebních komisařů. Zkouší se Colgeg + základy námořního práva, Plavební nauka – ovládání motorové jachty, Plavební nauka – ovládání plachetnic, Navigace, Meteorologie, Základy námořní angličtiny a Základy zdravotní péče.

ikona doktora

Zdravotní prohlídka

Pro vydání průkazu je potřeba dodat platné osvědčení o zdravotní způsobilosti, které není starší než 3 měsíce. Potvrzení může vydat pouze pověřený lékař ze seznamu Ministerstva dopravy ČR.

SRC průkaz

Omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby je potřebný k používání vysílačky na lodi. Průkaz radiotelefonisty nemusí nutně vlastnit kapitán, stačí, aby jej vlastnil jakýkoliv člen posádky, ale začíná být dobrým zvykem, že jej uchazeči o C absolvují spolu s povinnými zkouškami. Průkaz platí na moře bez omezení vzdálenosti od břehu i na vnitrozemské vodní cesty. Vydává se s platností na 10 let, pak se platnost prodlužuje vždy na 5 let.

Ikona prodloužení námořního průkazu

Prodloužení průkazu

K prodloužení průkazu je potřeba jednou za 10 let doložit praxi na lodi v délce námořní plavby nejméně 500 Nm (odpovídá asi 3 rekreačním týdnům plavby na moři) ve funkci velitele námořní jachty.

Co ti umožňuje průkaz C

České C, neboli průkaz Velitele námořni jachty vydávaný Ministerstvem dopravy, ti umožňuje plavbu na moři za následujících podmínek:

Aktuálně vypsané kurzy

Teoretické kurzy a kapitánskou zkoušku vypisujeme obvykle dvakrát do roka – na jaře a na podzim. Praktické kurzy a SRC kurzy pořádáme v průběhu celého roku dle potřeby a poptávky. Na zkoušku radiotelefonního operátora se musíte přihlásit na webu Českého telekomunikačního úřadu (ČTU).