Jak získat Vůdce malého plavidla

Pro získání Vůdce malého plavidla je potřeba absolvovat ověření praktických znalostí a je potřeba složit teoretickou zkoušku u Státní plavební správy. Teoretický kurz není povinný, ale kurz vřele doporučujeme jako přípravu na zkoušku.

Co znamenají jednotlivá písmena a čísla za typem průkazu

Průkazů je hned několik a není snadné se zorientovat v tom, který průkaz vlastně chcete nebo nejvíce využijete. Pokusíme se tedy stručně vysvětlit který typ průkazu je určen pro kterou plavbu.

Všechny níže uvedené průkazy opravňují k vedené malého plavidla, což je podle českého práva loď do maximální délky 20 m a která neslouží k přepravě více než 12 osob, zároveň se nejedná o převozní loď a není ani určena nebo používána k vlečení, tlačení nebo vedení v bočně svázané sestavě jiných než malých plavidel. Jedinou výjimku tvoří průkaz M24, který opravňuje k vedení rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m.

Vždy je důležité si zkontrolovat, zda konkrétní země uznává vydaný typ průkazu.

Vypsané kurzy

Prohlédni si aktuálně vypsané kurzy pro získání průkazu Vůdce malého plavidla (VMP) nebo pro získání Mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla (MPZ).