Jak získat průkaz C na moře

Pro získání průkazu je potřeba absolvovat v libovolném pořadí teoretický kurz, praktický kurz a zkoušku.

Vypsané kurzy

Co ti umožňuje průkaz C

Průkaz C, neboli průkaz Velitele námořní plavby vydávaný Ministerstvem dopravy, ti umožňuje plavbu po moři za následujících podmínek.